Mixajul Fosfenic

Lectura sub Fosfenă

Tehnicile fosfenice aduc elemente care pot rezolva multe probleme, ceea ce au putut constata toți studenții care au utilizat metoda Mixajului Fosfenic în Pedagogie. Ei au beneficiat de atâtea avantaje încât fosfenele fac acum parte integrantă din viața lor căci acțiunea acestora este rapidă, profundă și durabilă.

Lectura sub fosfenă.
Lectura sub fosfenă se face cu ochii deschiși, fosfenele percepându-se la fel de bine cu ochii închiși sau deschiși.

Sunt necesare două lămpi, una pentru a face fosfene, cu un bec special „lumină de zi” și alta, o lampă simplă de birou, pentru a lumina textul, căci la început fosfena este foarte prezentă și poate deranja cititul.

Datorită lecturii sub fosfenă, ideile principale sunt mai bine percepute, ca și ideile secundare și ideile articulate. Sensul textului este mai bine înțeles în ansamblu. Planul textului este mai bine asimilat și sun regăsite mult mai bine diversele elemente. Pe parcursul zilelor și cu condiția de a-și citi în fiecare zi cursurile sub fosfene, studenții realizează că învață mai repede și rețin mai bine. Carnetul școlar este foarte clar influențat și profesorii sunt frapați de ameliorarea rezultatelor.

Rezultatele sunt în mod special clare atunci când copiii sunt determinați să lucreze cu fosfenele. Dascălii care folosesc metoda fosfenică în cadrul cursurilor de recuperare școlară ne spun că părinții sunt primii surprinși de rezultate și că ei „rămân stupefiați”, într-atât sunt de evidente progresele.

Mixajul Fosfenic permite dispariția problemelor de dislexie și de disortografie, căci acestea din urmă sunt cauzate de ceea ce îi face pe copii să dobândească devieri, obișnuințe care nu corespund ritmurilor lor cerebrale. Datorită fosfenelor, sunt numeroși copiii și adulții care au putut să-și rezolve eficient aceste probleme foarte răspândite și care persistă adesea la vârsta adultă dacă nu sunt tratate.

Ca urmare a aportului de energie cerebrală furnizat de fosfenă, lectura sub fosfenă este singura metodă care permite:
– creșterea vitezei de citire, deci de studiu,
– creșterea capacității de memorare,
– și, ce este foarte important, facilitarea înțelegerii conținutului studiului.

Mixajul Fosfenic constă în reunirea unui gând cu fosfena

 

Alte animații

Fosfena Pedagogică

prima parte.

Memorarea în Fosfenă

partea a 3-a.

Mixajul Acufenic

partea a 4-a.