Glosar

1. Fosfenă.
Fosfena corespunde simțului văzului.

2. Acufenă.
Acufena corespunde simțului auzului.

3. Gustatofenă.
Gustatofena corespunde simțului gustului și masticației.
În mănăstiri, călugării mănâncă în liniște în timp ce un frate citește un text.
Ostia permite de asemenea să faci gustatofene foarte bune, gustul rămânând mult timp în palatul bucal.
(Regăsiți senzația unui gust și observați evoluția gândirii – Amintiri legate de hrană).

4. Pneumofenă.
Penumofena este legată de actul respirației.

5. Osteofenă.
Osteofena este provocată prin vibrația scheletului.

6. Miofenă.
Miofena este legată de activitatea musculară. Senzații cenestezice, senzații de mișcare. (Mișcare de rotație a unui braț, apoi observare a senzației cenestezice).

7. Echilibrofenă, girofenă.
Aceste fene corespund simțului echilibrului, al cărui centru este situat în urechea internă. Aceasta este fena care dă senzația subiectivă de deplasare sau de plutire.
Percepție spațială neobișnuită: simțire difuză dincolo de schema corporală spațială, cu impresia de depășire a limitelor corpului, către marele infinit și uneori către micul infinit. Se poate avea de asemenea o pulsație ritmică a conștiinței, oscilând între infinitul mare și infinitul mic, balansări și senzația de plutire.

8. Fena mirosului (Aromatofenă sau olfactofenă).
Această fenă corespunde simțului mirosului.
În locurile sacre și locurile de cult, tămâia este folosită pentru a stimula fena mirosului.
(Regăsiți senzația unui miros și observați evoluția gândirii – Amintiri, imagini, percepție a mirosurilor, parfumurilor).

9. Fena simțului tactil (Tactufena).
Această fenă corespunde simțului tactil.
Senzație subiectivă a unei percepții tactile, prima care se manifestă fiind percepția dublului: senzație de a fi conținut în „ceva” impalpabil fizic, un fel de cocon vătuit foarte plăcut. Ca urmare, în experiențele de dedublare, percepție a unui sol pe care se merge, de obiecte care îl ating. În acest tip de experiențe se percep veritabile senzații tactile.
La fel senzații termice: frig, cald și senzații de presiune sau de ușurare. Senzație acută de vid.

10. Percepție subiectivă a timpului.
Anumite experiențe conduc la pierderea noțiunii timpului. Cel mai adesea, experiențele par să dureze mai puțin timp decât durata reală. De exemplu, o ședință de o oră și jumătate poate fi percepută ca având durata de trei sferturi de oră.
Se ajunge de asemenea, uneori, să se trăiască o experiență care pare să se întindă pe un timp destul de lung, în timp ce ea nu durează decât câteva secunde în timp real. Acest din urmă aspect se produce mai ales în moțăială.
Toate aceste fene și probabil altele încă nedescoperite (de exemplu fena vocii care ar putea fi constituită prin gândul auditiv) sunt, bineînțeles, legate între ele. Asta face ca, atunci când este stimulată o fenă specifică, să se poată foarte bine percepe senzațiile legate de o altă fenă.
Între altele, există un al treilea sistem senzorial, care până în prezent este numit „centri psihici” sau chakre. Acest sistem este legat de sistemul fenic. Acest al treilea sistem senzorial este legat de conștiință. Este posibil ca, într-o anumită măsură, acești centri psihici sau chakre să fie organele conștiinței.

Fosfenă

Pată multicoloră care persistă în câmpul vizual, în întuneric, timp de trei minute, după fixarea unei surse luminoase pe durata a treizeci de secunde.

Cuvântul fosfenă vine din grecescul „phainen” care înseamnă „a apărea”, dar și „a străluci”. În 1838, naturalistul Lelorgne de Savigny îl folosește pentru a desemna o varietate de insecte strălucitoare și fiziologul Venzac pentru a desemna senzațiile luminoase spontane.

Doctorul LEFEBURE a creat cuvântul Fosfenism® făcând ceea ce se numește în gramatică un neologism prin restricție, plecând de la cuvântul fosfenă, a cărui rădăcină principală vine din grecescul phôs, Lumină, și amintește de Phœbus, Soarele.

CELE 11 CUVINTE CHEIE ALE FOSFENISMULUI

Mixaj Fosfenic: constă în a asocia unei fosfene un gând vizual sau auditiv, ales înainte.

Post-Fosfenă: este pata multicoloră care persistă în câmpul vizual, în întuneric, timp de trei minute, după fixarea unei surse luminoase pe durata a treizeci de secunde. Mixajul Fosfenic constă în a asocia unei fosfene un gând vizual sau auditiv ales înainte.

Co-Fosfenă: fosfenă asociată iluminării (fixării unei lămpi: 3 minute).

Alternanță cerebrală: corespunde activității alternative a celor două emisfere cerebrale așa cum a demonstrat Dr. LEFEBURE în opera sa Explorarea creierului prin oscilațiile fosfenelor duble. Tehnicile fosfenice permit regăsirea unui echilibru între emisfere și deci creșterea capacităților cerebrale în ansamblul lor.

Punct de concentrare: este vizualizarea care însoțește toate exercițiile. Acestea sunt toate imaginile mentale luminoase care tind către infinitul mic: un punct luminos, un soare mic, flacăra unei lumânări…

Haos vizual (sau aura): este ceea ce noi percepem în întuneric deplin sau, în anumite cazuri, cu ochii deschiși. Este o varietate de fosfenă. Este constituit din pete lăptoase abia perceptibile de scântei. Practicând prinderea detaliilor în haosul vizual, veți putea să-l organizați și, cu un pic de experiență, declanșa un adevărat cinema interior.

Lumină difuză: este ultima fază a fosfenei. Ea este mult mai ștearsă decât altele, ușor cu asperități și de un gri lăptos.

Sare Fosfenică: într-o reacție acido-bazică se produce o sare. Dr. LEFEBURE se folosește de această metaforă pentru a demonstra că Mixajul Fosfenic, amestecând o Fosfenă și un gând, produce un nou compus. Poate fi înțeles intrând într-o sală unde se ține un stagiu de Fosfenism. Energia locului este foarte intensă și cvasi-palpabilă.

Sistem fenic: este ansamblul fenelor, adică ansamblul intermediarelor fiziologice între simțurile fizice și simțurile spirituale echivalente care, odată trezite, dau naștere la percepția energiilor, evenimentelor sau universurilor intangibile, adică neperceptibile prin simțurile fizice.
Sistemul fenic, atunci când este stimulat, provoacă percepția planurilor spirituale, ceea ce tradițiile numesc „dincolo”, „lumi invizibile” sau „planuri subtile”.
Echivalentul fosfenei există la nivelul tuturor celorlaltor simțuri fizice, la care trebuie adăugate simțurile echilibrului, activitatea musculară, respirația, o fenă legată de schelet și percepția timpului.

Gând Ritmat: constă în repetarea aceluiași gând în mod ritmic. Ritmul structurează gândul și permite obținerea amplificării și cumulul energiilor cerebrale. Din acest motiv, toate exercițiile Mixajului Fosfenic se practică într-un ritm particular. Mantratronul, Alternofonul, Sincrofonul sunt aparate care permit lucrul în ritm.

Ritmo-Fosfenism: este studiul aprofundat al tehnicilor Inițiatice. Acestea din urmă, prin creșterea ritmurilor cerebrale și a energiilor interne, provoacă extinderi ale conștiinței. Prin intermediul acestor experiențe fantastice, fiecare va descoperi că are posibilitatea să acceadă la un univers interior rezervat ieri câtorva aleși.
Un studiu detaliat și aprofundat al fenomenelor și experiențelor Inițiatice vă va permite să descoperiți fundamentele cunoștințelor milenare și universale.

TERMINOLOGIE:

  • FOSFENISM®: ansamblul lucrărilor Doctorului LEFEBURE.
  • FOSFENOLOGIE®: studiu și învățământ despre știința fosfenelor.
  • FOSFENOLOG©: cel care predă tehnicile Inițiatice.
  • FOSFENO-PEDAGOG©: cel care predă Mixajul Fosfenic în Pedagogie și în Dezvoltarea Individuală.
  • NATURO-FOSFENOLOGIE©: (Naturofenologie): studiu al legăturilor dintre ritmurile creierului și ritmurile naturii.
  • CROMO-FOSFENOLOG© cercetător specializat în efectul culorilor fosfenei.
  • FOSFENOMANȚIE©: „știință umanistă” bazată pe interpretarea semnelor care se manifestă în fosfene.
  • FOSFENOTERAPIA©: este utilizarea luminii pentru starea de bine.
  • FOSFENOTERAPEUT©: este un medic care folosește binefacerile luminii asupra pacienților săi.

1. Fosfenă
2. Acufenă
3. Gustatofenă
4. Pneumofenă
5. Osteofenă
6. Miofenă
7. Echilibrofenă, girofenă sau statofenă
8. Fena mirosului (Aromatofenă sau olfactofenă)
9. Fena simțului tactil (Tactufenă)
10. Percepție subiectivă a timpului