Metoda

Balansările

Tradiţia balansărilor (pendulărilor) se regăseşte în toate cultele şi religiile. O constatăm la fel de mult în religia evreiască, musulmană, în tradiţia sufită, în practica obişnuită a „sanyasilor” (cei care au renunţat) din India, ca şi în Asia, de exemplu în religia shinto (Japonia), în China, în practicile taoiste, la fel ca în tradiţiile populare chinezeşti. În Egipt, arheologii au descoperit în mormintele datând din perioada lui Akenaton (Amenofis IV, sec. XIV î.e.n. ) picturi murale reprezentând dansatori practicând balansări probabil rituale. Doar religia catolică modernă a pierdut această practică.

Mixajul Fosfenic

In 1959, pe atunci medic al serviciului de sănătate școlară, Doctorul Francis LEFEBURE a descoperit și analizat acțiunea dinamizatoare a luminii asupra tuturor funcțiilor cerebrale. Metoda sa este bazată pe „fosfene”, adică petele multicolore care persistă în întuneric timp de trei minute, după fixarea unei surse luminoase pe durata a treizeci de secunde.

Iniţierea

Adevăratul sens al Iniţierii (în latină initium: început, debut) este de a declanşa energiile care vor permite realizarea şi exprimarea facultăţilor către care tinde individul.
Privirea fixă a surselor luminoase directe sau indirecte este la originea tuturor iniţierilor şi se regăseşte în toate tradiţiile. Această fixare şi, prin consecinţă, fosfena, permite accesul la puterile spiritului, cu toate că mulţi consideră că aceste capacităţi sunt „rezervate unor aleşi sau iniţiaţi” deoarece ei ignoră însăşi natura Iniţierii. Ele sunt în realitate foarte uşor de obţinut şi dezvoltat, plecând de la momentul în care se respectă câteva reguli simple.

Doctorul Francis LEFEBURE
Fost extern al Spitalelor din Paris.
Fost medic al Serviciului de Sănătate şcolară.
Fost profesor de Ştiinţe şi de Matematică.
Medalia de Aur şi Premiul concursului Lepine, 1963.
Medalia de argint a concursului Lepine, 1964.
Medalia de Aur a Salonului Internaţional al Inventatorilot, 1964.
Medalia de Vermeil a Salonului Internaţional al Inventatorilot, 1967.
Medalia de argint a Salonului Mondial al Inventatorilor de la Bruxelles, 1975.

Geneza

Doctorul Lefebure este la originea multor mari descoperiri ştiinţifice de importanţă covârşitoare pentru umanitate. El este astfel primul care a rezolvat una dintre cele mai mari enigme ale ştiinţei: cum s-a făcut trecerea de la „sălbatic la om”? Cum s-au născut religiil?