Faq: Dezvoltarea fosfenismului

Fosfenismul este rezervat unei elite sau categorii sociale?
NU, Fosfenismul este redescoperirea de către Doctorul LEFEBURE a unei practici ancestrale comună întregii umanităţi. Odinioară, în anumite perioade, practica sa fusese rezervată unei elite, dar astăzi vocaţia Ediţiilor Fosfenism şi a Şcolii Doctorului este de a împărtăşi această cunoaştere tuturor.
Este Fosfenismul pentru toate bugetele?

DA, căci toate articolele Fosfenismului sunt prezentate în diferite forme care să convină tuturor bugetelor.

FOSFENISMUL LA DISPOZIŢIA TUTUROR:

Cărţi de colecţie şi cărţi digitale.

Cărţile Doctorului LEFEBURE ajung imediat la terminarea stocului, toate ediţiile fiind epuizate sau aproape epuizate. Anumite opere ale sale au devenit cărţi de colecţie, în timp ce altele au fost editate într-un tiraj limitat. Preţul unei cărţi este în funcţie de tirajul ei; astfel, o carte tipărită în 5.000 de exemplare nu va fi vândută la acelaşi preţ cu una editată în 300 de exemplare. Aceasta explică diferenţa dintre preţuri.
Anumite cărţi ale Dr. LEFEBURE sunt deja disponibile în format PDF la un preţ contributiv (contribuţie).
Curs prin corespondenţă mp3 şi Video formare.
Cursurile prin corespondenţă, cum ar fi „Cursurile complete ale Dr. LEFEBURE” sunt disponibile, în mp3, la preţ contributiv. Veţi găsi de asemenea în „SPAŢIUL MEU” cursuri video în care Dr. LEFEBURE vorbeşte chiar el despre lucrările sale.

 

Aparate fosfenice şi prezentări.
În sfârşit, aparatele au un echivalent.

Exemple:
* For the Phosphenic Lamp, it is the Phosphenic Pocket Lamp;
* pentru Alternofon este Caseta CD Neuro-Sincronizator Sincrofoni;
* pentru Giroscop este Caseta Giroscop Virtual Training Kundalini.

Reţinem referitor la acesta din urmă, că aproape 70% din practicanţi şi-au confecţionat ei înşişi un Giroscop plecând de la indicaţiile şi planurile date de Dr. LEFEBURE: „Kundalini volumul I”.

A se vedea rubrica Giroscop în Mărturii.

Cum pot să mă iniţiez în Fosfenism la un preţ scăzut?

Fosfenismul este Învăţătura Iniţiatică cea mai economică. Puteti regăsi în acest site suficiente informaţii pentru a demara o practică efectivă.

Pentru câţiva euro, puteţi comanda simplu un bec de fosfene, ceea ce vă va permite să treceţi de la faza de descoperire la practică. Pentru cei care sunt puţin mai „înstăriţi”, lampa Fosfenică a Dr. Lefebure vă va permite să treceţi la şedinţe intensive.

Cum pot să aleg dintre toate articolele prezentate?

Veţi găsi în acest site documente descărcabile şi suficiente informaţii despre fiecare produs, pentru a vă face mai mult decât o idee.

Când intraţi într-o brutărie, sunteţi mulţumiţi că puteţi alege între diferite prăjituri, dar nu sunteţi obligaţi să le şi cumpăraţi şi cu atât mai puţin să le mâncaţi.

De ce accesul la Fosfenism prin Internet este ieftin?

Obţinerea profitului nu este principala noastră preocupare. Toate beneficiile economice se duc în difuzare. Întotdeauna a fost aşa, chiar din timpul vieţii Doctorului Lefebure, vezi Chomos nr. 1 care se poate descărca în acest site.

Nu trebuie întotdeauna să credem în aparenţe. Nimeni nu s-a îmbogăţit din Fosfenism şi dacă anumite produse pot părea scumpe, este pur şi simplu datorită costurilor de fabricaţie.

A lucra pentru Fosfenism este mai întâi o vocaţie, apoi un sacerdoţiu.

De ce formările nu sunt foarte scumpe; este aceasta cu adevărat serios?

Nu este obligatoriu ca un lucru scump să fie şi neapărat serios.

Metoda Mixajului Fosfenic în Pedagogie este incontestabil metoda pedagogică cea mai puţin scumpă de pe piaţă, pentru că o simplă lampă este de ajuns: ceea ce nu o împiedică să fie de departe cea mai eficace.

Stagiile de formare se bazează pe preţuri atent stabilite (în funcţie de numărul participanţilor, preţul locaţiei sălii, cheltuielile de secretariat).

După ce a urmat Stagiul de Bază şi de Formare superioară ca şi stagiile de formare continuă, elevul nu plăteşte decât o contribuţie (participarea la cheltuielile de secretariat). Şi este gratuit pentru cel care urmează cursul de formare continuă consolidată.

De ce Fosfenismul este o învăţătură şi o marcă protejată?

În special pentru a evita orice exces, orice plagiat al persoanelor lipsite de scrupule. Dar şi pentru a preveni acapararea de o oarecare sectă a unei părţi sau a totalităţii lucrărilor Dr. LEFEBURE.

Pentru informare: în prezent lucrăm pentru recunoaşterea Fosfenismului ca patrimoniu naţional, Dr. LEFEBURE fiind francez, dar la fel de mult ca patrimoniu mondial, având în vedere implicaţiile pe care le va avea Fosfenismul asupra evoluţiei Omului în viitor.

De cât timp există Ediţiile Fosfenism şi Şcoala Dr. LEFEBURE?

Eu am fost asistentul Dr. LEFEBURE aproape 7 ani, (vezi Cromos nr. 1 care se poate descărca în acest site). Apoi, sub coordonarea sa am creat, împreună cu doi prieteni, o asociaţie după legea 1901 pe care am dizolvat-o foarte repede pentru a crea în 1986 Ediţiile Fosfenism, Şcoala Dr. LEFEBURE, al cărei Preşedinte de Onoare este Dr. LEFEBURE.
În această perioadă, toate roadele muncii noastre erau împărtăşite sau ajungeau în difuzare. Graţie acesteia el a putut să scrie ultimele sale cărţi.

În prezent, cărţile se pot descărca în format PDF pentru o contribuţie.

Totul se face cu acordul Dr. LEFEBURE cu care sunt în contact permanent:

Aproximativ o dată pe lună, în faza somnului profund, între ora 2 şi 4 dimineaţa, noi ne regăsim „undeva în cosmos” şi îl informez despre evoluţia difuzării. Îi explic situaţia. Îi explic deciziile pe care le iau şi încerc să-i aflu sentimentele.

Notă: din timpul vieţii sale, Dr. LEFEBURE nu a dorit niciodată să-mi dea directive asupra formei pe care ar trebui să o ia difuzarea. Pleca de la postulatul că, el însuşi nereuşind să facă populară practica Fosfenismului, nu are niciun sfat să-mi dea.
Din această cauză, în „experienţă” regăsesc la el aceeaşi stare de spirit…

Există perspective pentru dezvoltarea Fosfenismului în Franţa?

Difuzarea Fosfenismului în Franţa se dovedeşte dificilă din două motive: în primul rând conjunctura economică şi apoi problemele ridicate de s e c t e au făcut, pe bună dreptate, ca noile persoane interesate să fie suspicioase.

Cu titlu informativ, toate controalele efectuate de organisme oficiale au demonstrat mereu că noi suntem din toate punctele de vedere în regulă în ceea ce priveşte legile şi instituţiile. Ca urmare, nu am avut niciodată condamnări sau procese oricare ar fi fost motivul şi aceasta a fost la fel de adevărat din timpul vieţii Dr. LEFEBURE.

Observaţia făcută de un inspector: «casă fără probleme, dosar în regulă.»

În final şi cel mai important, lucrările Dr. LEFEBURE sunt mai avansate cu câteva generaţii. Ca şi în cazul altor mari cercetători sau inventatori care nu au fost recunoscuţi în epoca lor ba chiar, în cazul unora, multe secole mai târziu, Fosfenismul de asemenea va cunoaşte consacrarea la un termen mai mult sau mai puţin îndepărtat. Cum Fosfenismul se regăseşte constant în istoria umanităţii, această zi va veni.

Unica mea preocupare dintotdeauna a fost «cum să păstrez opera Dr. LEFEBURE pentru generaţiile viitoare.» Dacă Dr. LEFEBURE nu m-ar fi cunoscut , lucrările sale ar fi fost astăzi fără îndoială de negăsit. La fel cum Dr. LEFEBURE a presimţit că eu sunt colabotatorul pe care îl visează mereu, astăzi, datorită Internetului cred, în ceea ce mă priveşte, că l-am găsit pe cel care va continua această grea sarcină de difuzare, a se înţelege INTERNETUL.

Există perspective pentru dezvoltarea Fosfenismului în Europa?

Pentru Europa, un anumit număr de traduceri este în curs (engleză, germană, italiană, portugheză…). Pentru Spania, site-ul de pe internet şi cărţile Dr. LEFEBURE sunt deja disponibile, datorită muncii lui Francesc CELMA care a finanţat traducerile cu propriile sale economii…
Articolele traduse vor fi de asemenea, la timpul lor, disponibile pe Internet în schimbul unei contribuţii.

Există perspective pentru dezvoltarea Fosfenismului în străinătate?

DA, căci lucrările Dr. LEFEBURE au o importanţă internaţională şi eu caut colaboratori şi difuzori pe pământ american şi sud american, dar şi în Africa, în Rusia, în China şi Japonia.

Notă: Pentru a deveni colaborator sau distribuitor, este cerută doar o integritate totală cu privire la opera Dr. LEFEBURE şi la Fosfenism.

Cât durează o formare?

Înainte de toate, să ştiţi că nu este neapărat necesar să urmaţi o pregătire cu un profesor. Diferitele informaţii postate gratuit pe acest site permit dobîndirea cunoştinţelor de bază suficiente pentru începerea unei practici efective. Pentru cei care vor să meargă mai departe, spaţiul pentru abonat „SPAŢIUL MEU” propune fascicole tehnice şi programe de antrenament. Şi întotdeauna în „SPAŢIUL MEU” instruiri video cu Dr. LEFEBURE.

În ceea ce priveşte stagiile pe care noi le propunem, după ce aţi făcut singuri primele experienţe şi aţi verificat eficacitatea fosfenismului, este evident că a urma o pregătire permite optimizarea practicii.

Şi după aceste diferite forme de pregătire?

Deşi căutarea iniţiatică este un demers solitar în esenţă, în care individul se confruntă atât cu programul său de lucru cât şi cu experienţele care pot decurge din ea, asta nu împiedică această practică să beneficieze de multe avantaje atunci cînd este executată în grup, în principal datorită creşterii energiilor fosfenice ca urmare a lucrului ritmic furnizat de ansamblul practicanţilor.

Pot fi deci propuse stagii de Formare Continuă în cursul anului.

Ce trebuie făcut pentru a deveni profesor al metodei?

Pentru a preda Fosfeno-pedagogia (aplicarea Mixajului Fosfenic în pedagogie), este suficientă simpla integrare a metodei în cursurile şcolare sau în meditaţii.
Fosfeno-pedagogul este cel care predă principiile Mixajului Fosfenic în Pedagogie.

Pentru a deveni Fosfenolog, trebuie urmate înainte câteva formări continue. Fosfenologul este cel care predă ansamblul operei Dr. LEFEBURE.

Ce trebuie făcut pentru a deveni asistent al lui Daniel STIENNON?

Chiar dacă este de înţeles că Fosfenismul interesează în primul rând persoanele în căutare de experienţe sau cercetare spirituală, nu este mai puţin adevărat că cel mai bun asistent sau asistentă este cel care îmi spune: „Nu experienţele mă interesează în primul rând, ci difuzarea.”
Nu i s-a cerut niciodată unui chirurg să se opereze de inimă pentru a şti cum se operează un pacient!

Familia Doctorului LEFEBURE se interesează de lucrările acestuia?
NU, doar câţiva veri au manifestat mereu interes. Pentru restul, poate că peste câteva generaţii, un descendent va dori să reaprindă flacăra…
Fosfenismul este demonstrat ştiinţific?

DA, pe de o parte, Dr. LEFEBURE a obţinut, la timpul său, toate certificatele – vedeţi pagina noastră despre fondator şi diplomele – şi nu este necesar să căutăm astăzi altele. Asta ar fi ca şi cum s-ar dori trecerea unui examen pe care l-am luat deja de mai multe ori. Ar fi ridicol şi lipsit de interes.

Pe de altă parte, fosfena, fiind de natură fiziologică, se sprijină puternic pe o bază ştiinţifică. Mai mult, este indiscutabil că aceasta a contribuit la geneza tuturor religiilor (cf. cărţii cu referinţa L10).

Din contra, tehnicile inţiatice fosfenice nu intră în cadrul ştiinţei şi protocoalelor sale; ele sunt experimentale şi evidenţiază forţa subiectului. Tehnicile fosfenice reprezintă deci o ştiinţă umană creeată pentru oameni (poate fi considerată ca o „punte” între Om şi Divin).

Notă: Cercetători de renume s-au aplecat asupra lucrărilor Dr. Lefebure şi nu au putut decât să constate exactitatea afirmaţiilor avansate de acesta. Publicăm în „Universul Energiei Fosfenice” contribuţia lor.

Există contestatari ai Fosfenismului?

Orice am face în viaţă, vor exista întotdeauna oameni pentru şi oameni contra. Să ne amintim că „universul” nostru este compus în proporţie de 95% din materie întunecată unde lumina nu pătrunde. Eterna luptă între tenebre şi lumină pe care o regăsim în gândirea umană.

Să remarcăm totuşi faptul că niciun înalt demnitar, atât al Bisericii Catolice cât şi al altor religii, n-a pus la îndoială principalele descoperiri ale Dr. LEFEBURE.

Luările de poziţie, extrem de rare, împotriva Fosfenismului, vin de la persoane neavând cunoştinţe reale asupra problemei.

Există continuări ale lucrărilor Dr. LEFEBURE?

DA. Conţinutul „Universului Energiei Fosfenice” este un bun exemplu.

A se vedea de asemenea cărţile excelente ale lui the excellent books by Jean TAN-HAM în colecţia Caietele Papesei şi ale lui lui Gilles GABLAIN despre naturofenologie.

Cărţile colecţiei Cromos se pot descărca gratuit în acest site.

Soon to be published in the members section, a book by Daniel STIENNON in which I relate my personal experiences and the additional information gathered during my many „astral” encounters with Dr LEFEBURE (I am still in touch with him several times a month). This information has enabled me to clarify some of his work.

Ce dovedeşte că Fosfenismul nu este o sectă?

În Fosfenism nu există un guru căruia trebuie să-i juri, nici dogmă (poţi fi credincios sau nu), nici adepţi rupţi de lume, ci practicanţi individuali perfect integraţi în societate. Nicio presiune psihologică nu se poate face asupra practicanţilor care decid să se oprească. Nu există relaţii ierarhice instituite între Fosfenişti care, în marea majoritate, nu se cunosc între ei (nu există comunitate). Nimeni nu se îmbogăţeşte în mod necinstit, nic nu trăieşte în lux datorită Fosfenismului. În sfârşit, Fosfenismul nu are vocaţia infiltrării în organele puterii şi pentru toate aceste motive este singura organizaţie ezoterică/iniţiatică mondială care nu poate fi etichetată ca „s e c t ă”.

Să ne amintim că Fosfenismul nu a fost niciodată clasificat ca „sectă” (şi prin consecinţă nu ne veţi regăsi în lista celor 3.200 de organizaţii clasificate s e c t e, printre care 176 sunt înregistrate ca periculoase).

În acest sens, putem afirma că Fosfenismul nu este o s e c t ă ci u „insecticid”.

Fosfenismul reprezintă difuzarea către marele public a unei învăţături care altădată era confidenţială şi rezervată unei elite de iniţiaţi.

Mai mult, în puţin timp, întreaga lume va putea să se instruiască în Fosfenism prin Internet fără a depinde de cineva. Odată principiul fosfenei înţeles, nu rămâne decât să fie aplicat în viaţa de zi cu zi, personală, familială sau profesională.

Pot să găsesc articolele Fosfenismului în altă parte decât Ediţiile Fosfenism?

Fosfenismul este distribuit prin câteva magazine bio şi câteva librării ezoterice. Reţineţi totuşi că aceste puncte de distribuţie pot să nu aibă în stoc articolul pe care îl doriţi. Dacă nu doriţi să comandaţi prin Ediţiile FOSFENISM, puteţi să plasaţi comanda în librăriile menţionate, căci ele vor fi în măsură să v-o procure transmiţându-ne nouă cererea. Cu excepţia articolelor care se pot descărca (pdf, mp3 etc.).