Balansările

Balansarea în ROTAȚIE

PLANȘA n° 5

ALL THE HEAD SWAYS ARE PRACTICED THE SAME WAY AS THE LATERAL HEAD SWAY, i.e. IN 3 STEPS: IN OTHER WORDS, IN 3 PHASES WITH A PHOSPHENE AND A POINT OF CONCENTRATION. The only thing that changes is the movement of the head.
One exception: the half-circle sway or horseshoe sway.

Balansare în ROTAȚIE în plan orizontal, mantra OLLO sau LO într-un sens și OL atunci când capul se întoarce în celălalt sens în timpul următoarei ședințe.
= Dezvoltarea forței magnetice. Realizare a conștiinței și trezirea chakrelor.

primul timp: punctul de concentrare va descrie cercuri deasupra capului.
Durata: 1 minute.

al 2-lea timp: punctul de concentrare va descrie cercuri mici deasupra capului.
Durata: 1 minute.

al 3-lea timp: idem cu primul.
Durata: 1 minut.

DUPĂ EFECTUAREA UNEI FOSFENE: al 2-lea mod de practicare (în plan vertical).

primul timp: idem cu cel de sus, dar în plan vertical. Punctul de concentrare va descrie cercuri în jurul capului.
Durata: 1 minut.

al 2-lea timp:
Durata: 1 minut.

al 3-lea timp: ca primul timp.