Alternanta Cerebrala

Acest desen dă senzaţia volumului unui cub. Observaţi poziţia sa în spaţiu timp de câteva minute, fără efort de concentrare. Pentru aceasta priviţi fix centrul cubului fără a mişca ochii. Poziţia sa rămâne aceeaşi? Percepeţi fiecare poziţie a cubului un timp egal?
Alternanţa verticală: această scară posedă o proprietate specifică. Ea poate fi percepută şi invers. Această simetrie arată că creierul analizează formele dincolo de ceea ce noi credem că vedem cu certitudine. O altă percepţie este posibilă: aceea a unui paravan văzut de sus, împărţind un loc în două. Oricare ar fi desenul, anumite persoane văd în mod frecvent cum treptele chiar dispar. Toate aceste fenomene demonstrează ritmicitatea lucrului celor două emisfere. Atenţia, memoria, reflecţia, depind de regularitatea alternanţei cerebrale.

Alternanţa este regulată? Dacă da, bravo, schimburile între cele două emisfere ale voastre sunt regulate, atenţia voastră este corectă.

Dacă nu, întâmpinaţi greutăţi în a vă păstra concentrarea asupra unui lucru şi obosiţi repede.
Practicaţi exerciţiile Mixajului Fosfenic pentru a vă restabili alternanţa cerebrală şi a vă ameliora munca mentală (vezi Efectele Mixajului Fosfenic care poate fi descărcat gratuit mai jos).

Creierul lucrează în mod ritmic

Privind acest cub, se observă la un moment dat că el dă senzaţia de schimbare spontană a axei, ca şi cum se deplasează. Acest fenomen este de obicei clasat în rândul iluziilor optice, dar este vorba de fapt de o analiză specifică a creierului.
Această fluctuaţie a desenului este datorată lucrului alternativ al celor două emisfere cerebrale aşa cum Dr. Lefebure a demonstrat-o în opera sa Explorarea creierului prin oscilaţiile fosfenelor duble.
Vedem acolo creierul nostru în plină muncă ritmică; dacă nu aţi văzut cubul schimbându-şi poziţia, ori dacă alternanţa este foarte lentă sau neregulată, acesta este semnul unui dezechilibru cerebral.

Tehnicile fosfenice permit restabilirea echilibrului între cele două emisfere şi deci creşterea capacităţilor cerebrale în ansamblul lor.

Efectele sale nu trebuie dovedite ci descoperite

Atunci când se asociază fosfenele cu oricare exerciţiu tradiţional sau modern de dezvoltare individuală, multiplicăm efectele în proporţii considerabile. În acest mod, obţinem dezvoltarea memoriei, atenţiei, inteligenţei, spiritului de iniţiativă şi creativităţii, ceea ce constituie o unealtă pedagogică minunată.

Fosfenele reprezintă un adevărat accelerator al proceselor mentale. Ele ne permit o acţiune directă asupra propriei gândiri, asupra conţinutului său, calităţii, organizării, deci optimizarea randamentului reflecţiei şi întregii munci intelectuale. Fosfenele au stat la originea tuturor descoperirilor Doctorului Lefebure.

Principalele lucruri descoperite de Dr. LEFEBURE au fost verificate de C.N.R.S., de laboratorul central al P.T.S. şi el a primit Dr. Lefebure received numeroase medalii de aur pentru lucrările sale ca şi PREMIUL CONCURSULUI LEPINE.