PUBLICAȚII ALE
ȘCOLII Dr. LEFEBURE

Livre sur koundalini yogaKUNDALINI Volumul III.
CAIET DE EXERCIȚII ȘI ANTRENAMENT PENTRU MEDITAȚIA GIROSCOPICĂ.

Dacă reflectăm la asta, ne dăm seama că momentul în care noi avem o intensitate neobișnuită a gândirii este cel al DORINȚEI SEXUALE. Dorința sexuală este un rezervor imens inepuizabil de FORȚĂ MENTALĂ pentru cel care știe cum să o extragă de aici. Dar, înainte de a o extrage, este bine să înveți să o cunoști și, mai ales, să o stăpânești.
Cu excepția cazului în care aveți predispoziții pentru trezirea acestei energii, ni se pare util să vă dăm indicații care vor ușura, pentru unii, această cercetare.
Ejacularea este în lumea fizică ceea ce ascensiunea Kundalini este în lumea spiritului. Dar nu se poate una fără alta.

CD-ul: Treated rotating sounds RSS (Roland Sound Space) which is a module of psycho-acoustic treatment developed at the Roland research center in Japan. It allows the spatialization and evolution of up to four different sources of sound in a given space simultaneously. Facilitates Gyroscopic meditation.

Cartea (mod de folosire a Giroscopului) + CD-ul audio

Ref.: LCK3Colecția: CHROMOS, UNIVERSUL INTERIOR
Colecție care are scopul să prezinte diferite aspecte ale Fosfenismului.

L’initiation suprêmeCHROMOS N° 1: INIȚIEREA SUPREMĂ 
În acest număr, ultima dedublare a Dr. LEFEBURE - Viața și opera sa, cu numeroase fotografii - Nașterea unei ere noi prin telepatia fosfenică - Concentrarea spiritului în mișcarea vieții - Cum se provoacă furtunile telepatice - Exerciții pentru a obține vise premonitorii, viziuni, proiecția conștiinței în afara corpului - Examenul cervoscopic.

 Ref.: LC01_PDF - vezi “SPAȚIUL MEU

CHROMOS N° 2: EFECTELE MIXAJULUI FOSFENIC ÎN PEDAGOGIE
Cei din vechime spuneau că „Lumina este sursa cunoașterii”. Datorită lucrărilor întreprinse de Doctorul LEFEBURE, noi înțelegem de ce este lumina un adevărat stimulent cerebral.
La această oră, există în Franța profesori care folosesc metoda Fosfenică în cursurile lor de recuperare școlară și unii nu ezită să o folosească la clasă. Este sigur că, dacă aceste inițiative ar putea să se repete un pic mai des, asta ar produce „un bulgăre de zăpadă”, antrenând generalizarea aplicării Fosfenismului în toate școlile, spre marea satisfacție a tuturor. Această carte expune principiile de bază și primele tehnici de aplicare a Mixajului Fosfenic cu scopul ca cititorul să poată verifica el însuși adevărul acestor afirmații și că nu este vorba de un simplă glumă, ci din contra, în măsura în care se dedică verificării acestor aserțiuni, o transformare profundă a Învățăturii se va produce.

 Ref.: LC02_PDF - Se poate descărca Gratuit. - vezi "SPAȚIUL MEU"

CHROMOS N° 3: FOSFENISMUL ȘI EXPERIENȚELE SALE MULTIPLE
Fenomenele fosfenice sunt de o bogăție extraordinară. Experiențele realizate sunt expresia aspirațiilor profunde ale fiecăruia și ele permit descoperirea de sine, dar la fel înțelegerea PRIN TRĂIRE a faptului că fiecare posedă specificitatea sa și că universul nu este limitat la ceea ce noi percepem.
Fosfena ne dă acces la puterile spiritului, chiar dacă mulți consideră că aceste capacități sunt „rezervate câtorva aleși sau inițiați” pentru că ei ignoră chiar natura însăși a Inițierii. Experiențele sunt, în realitate, foarte ușor de obținut și dezvoltat, plecând de la momentul în care se respectă câteva reguli simple. Aceste reguli ne sunt date chiar de către fosfene.
CHROMOS n° 3 este expresia acestei formule străvechi. Numeroasele mărturii conținute de acest număr nu pot decât să vină, dacă mai este nevoie, să o sprijine.

Ref.: LC03_PDF - Se poate descărca Gratuit. - vezi "SPAȚIUL MEU"

CHROMOS N° 4: FOSFENISMUL, O CONSTANTĂ ÎN ISTORIE
Toate civilizaţiile au folosit pe scară largă practici de fixare a surselor luminoase, deci fosfene. Aceasta a fost la originea puterii multor Imperii, dar dacă se cunoaștea importanța cultelor solare, lunare și cultelor focului în civilizațiile străvechi, se ignora, în revanșă, că esența acestor „culte” se găsește în fixarea luminii.
Aceasta nu a fost niciodată pusă în evidență înainte de lucrările Doctorului LEFEBURE. Unii au ocultat aceste cunoștințe până la a le pierde dar, până în zilele noastre, rămășițele acestor Imperii perpetuează în acest elan milenar care a dat naștere religiilor și tradițiilor inițiatice.
În definitiv, dacă se ține cont de ceea ce ne aduc fosfenele în funcționarea cerebrală, sunt toate șansele să descoperim fațete noi ale istoriei umanității.
CHROMOS n° 4 este format din teme diferite, înfrumusețate de experiențe trăite care permit examinarea întinderii posibilităților pe care le oferă practica Fosfenismului.

Ref.: LC04