CĂRȚILE Dr. LEFEBURE

Explicația simbolului: carte digitală (electronică) în format pdf de descărcat.
Ce este o carte digitală?

INIȚIEREA SUBUD
sau transmiterea marii forțe a vieții prin oscilarea punctului de concentrare.
Inițierea, așa cum o arată cuvântul, este un început: debutul a ceea ce conduce către EXPERIENȚE PSIHICE CU ADEVĂRAT EXTRAORDINARE. INIȚIEREA SUBUD relatează punctul de plecare al lucrărilor Doctorului LEFEBURE despre Fosfenism. Sunt analizate aici două metode inițiatice: cea primită la 18 ani de la un Maestru Zoroastrian și a doua la 44 de ani, de la Magul Pak SUBUH.

A 2-a parte. DEZVOLTAREA CEREBRALĂ PRIN FOSFENISM.
Această introducere în opera Doctorului LEFEBURE expune mai întâi exercițiul de bază al Mixajului Fosfenic, cu suficiente detalii pentru ca cititorul să-l poată practica și să se convingă, prin rezultatele obținute, de valoarea ansamblului lucrărilor sale. Exercițiile practice vă permit să vă faceți o idee despre eficacitatea reală a acestei științe, Fosfenismul reprezentând învățătura inițiatică cea mai înaltă.

 Ref.: L01_pdf (versiune pdf de descărcat)


MIXAJUL FOSFENIC ÎN PEDAGOGIE
Dezvoltarea memoriei, inteligenței, creativității și intuiției prin reunirea gândurilor cu fosfenele.
Mixajul Fosfenic constă în a reuni un gând cu fosfena. Aceasta canalizează atenția către gândul ales; această ameliorare a atenției persistă între ședințe. Mai mult, între gând și fosfenă se produce o degajare de energie care crește numărul asocierilor de idei, prin consecință inteligența și care stârnește curiozitatea intelectuală și spiritul de inițiativă.

MIXAJUL FOSFENIC TRANSFORMĂ ENERGIA LUMINOASĂ ÎN ENERGIE MENTALĂ.
Acțiunea Mixajului Fosfenic asupra somnului este remarcabilă. Numeroase insomnii au fost vindecate prin practicarea sa. Visele devin mai colorate și mai conștiente. Persoanele în vârstă obțin din asta o întinerire cerebrală.

 Ref.: L02_pdf (versiune pdf de descărcat)


PNEUMOFENA sau respirația care deschide porțile către dincolo, urmată de FOSFENISMUL și gândirea ritmică.
La fel de mult în Orient ca și în Occident, se consideră că respirația joacă un rol primordial în dezvoltarea spirituală. Prima parte a acestei cărți permite înțelegerea a ceea ce este în realitate SINGURUL exercițiu de respirație constituind Yoga, adică o poartă de acces către o altă lume unde se percepe faimoasa „prana” a hindușilor, sau „suflul spiritului”.

În a doua parte a acestei opere este expusă practica gândirii ritmice. Pentru ca meditația să fie eficace, trebuie respectată o condiție majoră: gândirea să fie ritmică. Atunci când este ritmică, ea dobândește o putere excepțională care produce atunci dezvoltarea capacităților de percepție supranormale. Asta este ceea ce au știut mereu tradițiile inițiatice. Din această cauză tot secretul lor este în practica gândirii ritmice asociată cu fixarea unei surse luminoase. Dacă îi dăm gândului un ritm rapid, el tinde să provoace dedublarea și călătoria astrală. Gândul ritmic rapid pune în mișcare centrii psihici sau chakrele și îi trezește, provocând astfel fenomene de iluminare, adică perceperea unei lumini interioare care ne apropie de planuri subtile. Doctorul LEFEBURE și-a consacrat viața învățăturilor inițiatice. În această operă, el ne dezvăluie natura puterilor inițiaților.

 Ref.: L03_pdf (versiune pdf de descărcat)


DEZVOLTARE CEREBRALĂ prin audiția alternativă.
Audiția alternativă constă în a asculta rând pe rând cu urechea dreaptă apoi cu urechea stângă, un ritm regulat reglabil, un sunet care poate fi un bâzâit, un clic sau cele două asociate, sau încă o învățătură orală ori o muzică. Efectele au fost verificate în diverse laboratoare de Stat, la C.N.R.S, la Institutul Național de Sport și la Laboratorul central al P.T.T..


Audiția alternativă este utilizată în special în două domenii:

Pedagogie: Utilizarea Alternofonului în studiu și revizuire favorizează o înțelegere mai bună. Atenția este menținută fără oboseală; munca intelectuală este de calitate mai bună și mai bine organizată. Din această cauză acest aparat este foarte utilizat de studenți pentru pregătirea examenelor lor. Materiile, chiar dificile, devin mai atractive în timpul audiției alternative. Aceasta din urmă dezvoltă deci o mai mare motivare pentru studiu.

Dezvoltare psihică: La fel, asociind Alternofonul cu tehnicile inițiatice, acestea devin mai eficace. Se accede atunci ușor la numeroase fenomene psihice ca și la stări de relaxare, de vid mental. Visele devin colorate, ascensionale, profetice cu revelarea temei de meditație personală și construirea progresivă a fiecărei ședințe în jurul temei de plecare, ca și revelația exercițiilor inițiatice.

 Ref.: L04_pdf (versiune pdf de descărcat)


INIȚIEREA LUI PIETRO
Este vorba de o carte în întregime inițiatică destinată tuturor, așa cum o dorește inițiatorul. În câteva cuvinte, Doctorul Francis LEFEBURE a fost inițiat la 18 ani de A. GALIP prin intermediul unei așezări a mâinilor care provoca viziuni ezoterice. Galip era el însuși un inițiat al castei magilor Templului lui Zarathustra. Ca urmare a acestei inițieri și mult mai târziu, F. LEFEBURE, medic și fiziolog, se va dărui cunoașterii celor mai profunde secrete ale acestei inițieri.

El va descoperi, datorită experiențelor fosfenice și fiziologiei cerebrale aplicate, că această inițiere poate fi dobândită altfel decât prin intermediul unui maestru și că, atât de supranaturală cât ea poate părea, această inițiere este la dispoziția celor care doresc să facă efortul să o primească. Această carte bine realizată inițiază cititorul de la A la Z recurgând la grade.

La fel: Cele 2 chei ale Forței Oculte. Cele 4 chei ale Magului. Balansări. Rotații. Mantre. A 4-a lumină. De la clarviziune la dedublare. Pe scurt, o carte care deschide orizonturi incomensurabile celor care doresc cu adevărat să se dedice studiului.

 Ref.: L05_pdf (versiune pdf de descărcat)


YOGA DE DOUĂ SECUNDE
Manual practic de exerciții inițiatice tradiționale zoroastriene detaliate în Inițierea lui Pietro. Practicarea lor regulată este cheia trezirii capacităților psihice supranormale ca și a fenomenelor minunate cum sunt stările de iluminare, viziunile profetice și fenomenele de premoniție și clarviziune.

Această tehnică este perfecționarea, pe baze fiziologice, a metodelor străvechi și empirice cu rezultate uneori grandioase dar inconstante.

În general, de la începutul experiențelor, subiectul simte profund contactul cu adevărata forță ocultă pe care doar această tehnică o relevă cu rapiditate.

 Ref.: L06_pdf (versiune pdf de descărcat)


DE LA MORIȘCA DE RUGĂCIUNE LA DINAMUL SPIRITUAL
sau mașina pentru ascensiunea KUNDALINI Volumul I
Kundalini este scopul tuturor Yoga și se găsește echivalentul ei în antrenamentele mistice din toate religiile, căci trezirea acestei energii permite accesul la puterile spiritului. Kundalini este considerată cea mai profundă și mai misterioasă dintre forțele universului, cea mai puternică. Trezirea și manipularea ei sunt periculoase?

NU, răspunde Doctorul Francis LEFEBURE. Atunci când se înțelege că această forță, a cărei trezire este scopul Yoga, este o meditație giroscopică, se realizează că Kundalini este un lucru foarte simplu, foarte benefic, fără pericol, ușor de provocat, contrar dogmelor învechite datorate interpretărilor occidentale pripite.

Doctorul LEFEBURE precizează cum fiecare poate să-și construiască acest aparat care permite PROVOCAREA TREZIRII KUNDALINI ÎN UNA SAU DOUĂ SĂPTĂMÂNI, PE DURATA UNEI ORE DE UTILIZARE PE ZI.

Doctor LEFEBURE explains precisely how each person can build a device that can TRIGGER THE AWAKENING OF KUNDALINI IN A COUPLE OF WEEKS, AT THE RATE OF ONE HOUR OF PRACTICE EVERY DAY.

În această scurtă perioadă de timp, puterea acestei treziri este, în general, suficientă pentru a se produce efectele clasice ale ascensiunii acestei forțe, provocând o iluminare atunci când ea atinge capul, generând o mulțime de experiențe spirituale curioase și reconfortante, în așa fel încât experimentatorul nu se mai poate îndoi că „adevărata” Kundalini este în el. Rezultatul este absolut convingător. Subiectul este atunci liber să-și oprească antrenamentul acolo sau să împingă mai departe dezvoltarea sa cu Giroscopul.

Această carte face Kundalini accesibilă tuturor, prin o înțelegere științifică a acestei energii.

 Ref.: L07_pdf (versiune pdf de descărcat)


KUNDALINI Volumul II
Înaintea lucrărilor Doctorului LEFEBURE, se credea că puterile supranormale nu sunt accesibile decât unor indivizi foarte rari și numai după o asceză îndelungată și dificilă.

Ori, rezultatele obținute de practicanții meditației giroscopice au fost atât de importante încât, observațiile și experiențele efectuate în întrega lume i-au permis Doctorului LEFEBURE să pună la punct noi moduri de utilizare încă și mai puternice.
Prin urmare, această practică giroscopică pare a fi cea mai completă și mai puternică cheie care se cunoaște astăzi pentru a provoca această trezire a Kundalini, dar și dezvoltarea cerebrală necesară pentru întreaga activitate intelectuală.

De acum înainte, tehnicile inițiatice fac parte integrantă din cadrul solid al fiziologiei cerebrale și căutătorul, cu spirit critic și practic, vede cum i se deschide un câmp de experimentări fără limite. În continuare, nu mai poate fi vorba de a crede fără a putea verifica prin tine însuți. Dar aportul esențial al acestui al doilea volum este cu siguranță Giroscopul concentric. Acest dispozitiv constituie o cheie superioară tuturor metodelor precedente de trezire a Kundalini, conform subiecților și grupurilor care au efectuat experiența.

 Ref.: L08_pdf (versiune pdf de descărcat)


CHEIA MANIFESTĂRILOR SUPRANATURALE
A treia fază a fosfenei, lumina „difuză”, este o energie care emană din creier. Ea este fotografiabilă și permite perceperea obiectelor fizice în întuneric deplin. Ea este la originea fenomenelor de clarviziune, viselor premonitorii, viziunilor și aparițiilor și tuturor manifestărilor supranaturale.

Mai mult, această energie emisă de creier se acumulează în locul unde se utilizează cu regularitate fosfenele, ca și în „aura” persoanelor care practică.

Aceste săruri fosfenice formează ceea ce Anticii numeau „egregori”, care sunt la originea tuturor locurilor sfinte și a tuturor locurilor sacre, căci ele permit accesul la planuri subtile, la lumi invizibile. Aceste fenomene nu sunt atât de rare cum s-ar putea crede, dar există un fel de lege a tăcerii, impusă pentru a evita ca „secretele inițiatice” să se răspândească. Pentru cine pot fi profitabile aceste fenomene și evenimente?

Cine are nevoie să disimuleze natura? Cercetarea Doctorului LEFEBURE face să apară elemente pe care nimeni până atunci nu le-a analizat.

 Ref.: L09_pdf (versiune pdf de descărcat)


FOSFENISMUL ȘI DEZVOLTAREA CLARVIZIUNII
O nouă explicație a originii religiilor
Fosfenismul a luat naștere în zorii umanității și a fost folosit instinctiv de toți oamenii într-un anumit stadiu al evoluției lor, în toate cultele solare care asociază rugăciunea cu fixarea soarelui.

Așa a fost încă de la Zoroastrieni, unde preoții se numesc „magi”. Magia, în sensul original al termenului, este deci o știință a fosfenelor care s-a pierdut.

La fel, copiii păstori se obișnuiesc adesea să se joace cu fosfenele și să le reunească cu rugăciuni. Ori, toate mărturiile principale ale Bisericii romane au avut, la originea lor, copii păstori. Asta este valabil și pentru religia lui Mitra, unde viitorul inițiat trebuie să observe fosfene într-o peșteră. Se regăsește de asemenea folosirea lor la Tibetani care aveau, în fiecare templu, o carte de interpretare a semnelor care apar atunci când este fixat soarele. Fosfenismul este deci o revoluție ideologică mondială.

 Ref.: L10_pdf (versiune pdf de descărcat)


EXPLORAREA CREIERULUI prin oscilațiile fosfenelor duble
Studiul fosfenelor duble permite determinarea efectului pe care îl au asupra creierului dumneavoastră: un regim alimentar, o postură fizică, un medicament, un exercițiu mental, chiar mai bine decât ar ști s-o facă o electro-encefalogramă căci, atunci când aceasta nu poate oferi informații, fosfenele pot s-o facă.

Examenul cervoscopic vă va permite să știți cum să practicați exercițiile pentru a fi în acord cu propriile dumneavoastră ritmuri cerebrale.

Fosfenele sunt adevărate sonde furnizând multiple informații de ordin psihologic și medical. Principalele lucruri descoperite de Doctorul LEFEBURE au fost verificate la C.N.R.S., la Institutul Național de Sport și de Domnul Profesor CHAUCHARD.

 Ref.: L11_pdf (versiune pdf de descărcat)


FORȚA CREȘTINISMULUI
Și-a dezvăluit Creștinismul toate secretele? Se pare că nu. Multe aspecte au fost trecute sub tăcere, în special învățăturile pe care le conținea la origine. Căci, în Evanghelii, se face aluzie la toate tehnicile inițiatice principale, dar acestea au fost scoase intenționat din texte. Aceste tehnici au particularitatea de a provoca separarea conștiinței de corp și de spirit. Vitraliile catedralei din Amiens arată că în cruciadele catolice are loc o reîntoarcere la adevăratele surse ale Creștinismului: Exercițiile inițiatice.

O fantastică analiză care ne face să trecem de la Creștinismul exoteric la Creștinismul ezoteric..

 Ref.: L12_pdf (versiune pdf de descărcat)


FOSFENISMUL ÎN VOLTA-SUPERIOARĂ
Rezumat al interviurilor cu Maestrul PACERE TITINGA
La treizeci de kilometri de capitala Ouagadougou, în satul Manega, unde tatăl maestrului PACERE era rege, dansurile tradiționale cu ocazia comemorării unui deces au drept scop să ajute sufletul să se înalțe. Aceste dansuri exprimă, cum nu se poate mai bine, ritmul sinusoidal din care sunt compuse toate vibrațiile. Ele pregătesc deci trăirea lui în continuare în conștiința sa, ceea ce este o formă particulară profundă a prezenței lui Dumnezeu în sine.

 Ref.: L13_pdf (versiune pdf de descărcat)


EXPERIENȚE INIȚIATICE Volumul I. Calea senzorială
Dintotdeauna, metodele inițiatice au fost învățate în mod empiric, fără ca aspirantul la inițiere să știe cu adevărat ce se petrece în el. Aplicând asupra studiului stărilor supranormale cercetarea medicului și omului de știință, Doctorul LEFEBURE, în calitate de fiziolog, analizează principiile inițierii.

Punând direct practica experiențelor la dispoziția tuturor, doctorul va descoperi de asemenea paralelismul care există între fenomene neurologice inexplicabile până acum și rezultatele obținute cu exercițiile inițiatice.

Doctorul LEFEBURE ne deschide definitiv ușa către percepția spirituală și fenomenele de clarviziune și ne dă și acces la percepția lumilor invizibile.
O sinteză a exercițiilor, oferind acces rapid la fenomene înalte, permite verificarea fiecăreia dintre ideile avansate de Doctorul LEFEBURE. Acesta din urmă insistă asupra atitudinii mentale corecte necesare pentru obținerea fenomenelor. Pentru a întregi ansamblul, Doctorul LEFEBURE descrie un exercițiu puternic din inițierea lamaistă.

 Ref.: L14_pdf (versiune pdf de descărcat)


EXPERIENȚE INIȚIATICE Volumul II. Viziuni și dedublări
De la visul conștient la dedublare, are loc, de-a lungul unui parcurs inițiatic, descoperirea unei realități care depășește tot ceea ce ființa umană își poate imagina. Studiul acestor fenomene permite extragerea legilor care facilitează reproducerea de astfel de experiențe.

Autorul relatează despre dedublări ale unora care au fost percepute de martori, cu materializarea dublului la distanță. El deduce la fel din aceste experiențe fantastice că există o paralelă între dedublare și experiențele de moarte aparentă, ceea ce permite conceperea chiar a însăși esenței inițierii. Curățând terenul, Doctorul LEFEBURE oferă fiecăruia posibilitatea de a trăi această inițiere.

 Ref.: L15_pdf (versiune pdf de descărcat)


EXPERIENȚE INIȚIATICE Volumul III. Balansări mistice
De milenii, balansările sunt practicate în numeroase tradiții, cu scopul de a obține deschiderea centrilor subtili sau chakre, pentru a provoca experiențe psihice; ele dețin un loc predominant în practica tuturor religiilor.

Balansările sunt tehnici inițiatice tradiționale provocând separarea corpului și sufletului, cufundarea în lumea spirituală unde se obțin revelații. Mărturiile persoanelor care au fost în stare de moarte aparentă merg în același sens ca descrierile experiențelor mistice. Balansările sunt în relație directă cu cosmosul și forța divină universală.

 Ref.: L16_pdf (versiune pdf de descărcat)


DEZVOLTAREA PUTERILOR SUPRANORMALE ALE SPIRITULUI
prin gândirea a o şesime de secundă
Inițierile transmisibile la distanță sunt mult mai ușor de provocat decât se imaginează, unul dintre fundamente fiind ritmul gândirii de șase ori pe secundă.

Mantrele rapide sunt, poate, unul dintre cele mai mari secrete ale yoghinilor. Totuși, aceștia nu au putut niciodată spune pe ce se bazează cunoștințele lorMulți acordă importanță „sensului” mantrei, uitând că rădăcina acestui cuvânt înseamnă „sunet mental”.

Ritmul este deci cel care contează în primul rând, unele provocând o adevărată explozie de fenomene în conștiință.

 Ref.: L17_pdf (versiune pdf de descărcat)


OM, Numele ancestral al lui Dumnezeu și mantrele
Sunetul care exprimă esența cosmosului și legea polarității universale este același în toate religiile. Doar dificultățile de traducere maschează această evidență. Prezentarea hindusă a acestui sunet este interjecția „OM”.

O listă de litere, adaptată pentru crearea mantrelor raționale, ne permite să înțelegem legătura între sunetele sacre ale tuturor religiilor. Pe de altă parte, datorită ei, noi ne construim propriile mantre în funcție de scopurile pe care le urmărim.

 Ref.: L18_pdf (versiune pdf de descărcat)


FOSFENISMUL ȘI DERVIȘII ROTITORI
Rotația este o mișcare universală. De la electron în jurul atomului până la galaxii, noi trăim într-un univers care ne poartă într-o mișcare de spirală perpetuă. Această rotație este un mister, dar, armonizându-ne cu mișcarea universului, noi producem o anumită radiație spirituală.

Încercând să fuzioneze cu universul, Dervișii pot antrena conștiința altuia în această mișcare, căci girofena este la fel de transmisibilă prin telepatie ca și fosfena.

Din această cauză spectatorii acestor ceremonii se simt ridicați deasupra corpului lor.

 Ref.: L19_pdf (versiune pdf de descărcat)


OMOLOGIILE sau lumina Asiei în fața științei
Printr-o întoarcere, o introversiune a forțelor psihologice și fizice, omul poate să devină un inițiat. Asta este teza esențială și ideea directoare a operei Doctorului LEFEBURE Omologiile, care, prin ea, înțelege să justifice magia - în sens antic - știință a magilor, preoți ai lui Zarathustra, care posedau cheile către dincolo. Asta îl conduce la un studiu foarte aprofundat al reîncarnării, la punerea sa în paralel cu legile eredității ca și cu legile karmei.

Doctorul LEFEBURE dă, de asemenea, în această carte, metoda maestrului său GALIP, cea pe care el i-a transmis-o.

 Ref.: L20_pdf (versiune pdf de descărcat)


RESPIRAȚIA RITMICĂ și concentrarea Mentală
Se poate considera, crede Dr. F. LEFEBURE, ființa psihică un organism autonom, un întreg omlog al propriului său organism fizic: anumitor organe din corp corespunzându-le anumite caractere ale celuilalt, anumitor funcții ale unuia o activitate în celălalt.
Respirația ritmică vine să dețină un loc predominant în procesele de autoreglare.

Respirația, funcție caracteristică a vieții, care ne leagă fără întrerupere de mediul în care noi trăim, este în același timp singura funcție a vieții noastre vegetative asupra căreia voința noastră poate acționa într-o mare măsură. Funcția respiratorie stabilește legătura între viața noastră structurală și viața noastră vegetativă, ea are deci, în conducerea corpului, un loc predominant. Exercițiile mentale combinate cu respirația ritmică permit acesteia să atingă cea mai mare forță a sa în educarea caracterului și inteligenței.

 Ref.: L21_pdf (versiune pdf de descărcat)