CD PENTRU PRACTICA
FOSFENISMULUI

CURS SPECIAL PRIN CORESPONDENȚĂ

Mixajul Fosfenic nu este o metodă mnemotehnică, nici o metodă de asociere a ideilor.

CURS COMPLET
DE FOSFENISM
al Dr. F. LEFEBURE

de 22 ore audio

pentru descărcare
în format mp3

Inițiere zoroastriană
perfecționată științific

Spre deosebire de cărțile sale, în care Doctorul LEFEBURE prezintă descoperirirle sale depre Fosfenism pe măsură ce el avansează pe această cale de cercetare, înregistrările făcute cu puțin timp înaintea morții lui rezumă, în ordine logică, într-o viziune sintetică, o viață de cercetare asupra acestei științe a fosfenelor.

Acest curs audio de 22 h permite deci un studiu rapid și complet, în același timp teoretic și mai ales practic.

Doctorul LEFEBURE vorbește fără ocol despre inițiere, despre ce aduce ea și despre cele mai bune mijloace pentru a o obține. Fiecare punct avansat de Doctorul LEFEBURE poate fi verificat imediat prin experiențe pe care el le detaliază în profunzime. Mai mult încă, dacă el ne dezvăluie cele mai înalte tehnici inițiatice, ne explică de asemenea originea acestor tehnici și implicațiile Fosfenismului în istoria umanității. Cu alte cuvinte, Doctorul LEFEBURE ne arată suporturile și rezultatele inițierii, către ce tinde ea și la ce ne putem aștepta de la aceasta.

O învățătură de o calitate inegalabilă.

Doctorul LEFEBURE a cunoscut pe deplin universul inițierii sub toate aspectele sale. El a deschis un teren care, înaintea sa, ținea de cel mai complet empirism și de cele mai arbitrare concepții. Primind el însuși mai multe inițieri și aparținând lumii științifice, el a unit, datorită cunoștințelor sale reale, două lumi considerate total incompatibile: universul științei și cel al spiritului.

Principalele tehnici inițiatice, altădată rezervate câtorva „aleși”, acum la dispoziția dumneavoastră.

Dr LEFEBURE dedicated his life to initiatory teachings. He reveals the techniques that lead to inner development. A synthesis of the exercises gives a rapid access to very advanced phenomena and will allow you to verify each claim made by Dr. LEFEBURE. He insists on the right mental attitude which is necessary to obtain these phenomena.

Doctorul LEFEBURE și-a dedicat viața învățăturilor inițiatice. El ne dezvăluie tehnicile care conduc la dezvoltarea interioară. O sinteză a exercițiilor, oferind acces rapid la fenomene foarte înalte, permite verificarea fiecăruia dintre punctele avansate de Doctorul LEFEBURE. Acesta insistă asupra atitudinii mentale corecte, necesară pentru obținerea fenomenelor.
Această serie de pregătire vă va permite, la dumneavoastră, în liniște totală și în ritmul propriu, să urmați cursurile complete și detaliate ale Doctorului LEFEBURE și să reluați când doriți explicațiile și exercițiile.

CUPRINS (extrase):

 • CD N°1: Mixajul Fosfenic. Exemple ale folosirii sale. Practica Mixajului Fosfenic cu Soarele.
 • CD N°2: Folosirea reflexiei soarelui pe apă. Studiu de caz despre clarviziune. Studiu al traseelor istorice ale Fosfenismului. Puterile călugărilor tibetani care folosesc tradițional Fosfenismul. Tehnicile de clarviziune ale lui Nostradamus. Purificarea gândurilor.
 • CD N°3: Continuarea cursului de Mixaj Fosfenic. Dispozitiv pentru a adormi. Dezvoltarea viselor profetice. Sugestie și Fosfenism.
 • CD N°4: Curs despre dezvoltarea clarviziunii. Telepatia fosfenică.
  Aparițiile. Minunile solare.
 • CD N°5: Curs despre gândul ritmat: a doua cheie pentru telepatie și clarviziune.
  Dedublarea. Gând ritmat prin balansările capului.
 • CD N°6: Fosfenismul și planul eteric. Aura. Balansarea antero-posterioară. Diferitele balansări în tradiții.
 • CD N°7: Curs despre rotiri (derviși rotitori). Fosfena ne arată cea mai bună viteză de rotație. Meditație asociată: rotație mentală. Mantre specifice rotațiilor.
 • CD N°8: Curs despre dezvoltarea celui de-al treilea ochi. Legătura între tradițiile spirituale. Raportul între ochiul lui Shiva și vidul mental.
 • CD N°9: Curs despre dedublare prin contracții statice. Diferitele tipuri de dedublare. Manifestarea la distanță. Conștientizarea dublului. Proiectarea la distanță. Călătoria astrală.
 • CD N°10: Meditația înălțării sufletului în Cosmos. Meditația soarelui. Călătorie în centrul Galaxiei.
 • CD N°11: Curs despre mantra OM. Exprimare primordială, tradițională și logică.
 • CD N°12:Tablou analogic al literelor pentru formarea propriilor mantre.
  Exercițiile călugărilor tibetani menționate de Dna. David-Neel. Reorganizarea existenței prin vibrația mantrei.
 • CD N°13: Curs despre dezvoltarea puterilor supranormale ale spiritului prin gândul la șase cicli pe secundă. Mantra de șase cicli pe secundă. Mantrele „Ki” și „Kri”.
 • CD N°14: Curs despre respirație. Cele patru condiții pentru ca respirația să fie spirituală. Exercițiul Pneumofenei.
 • CD N°15: Meditația Chakrelor în Chakre.
 • CD N°16: Clasificarea exercițiilor în funcție de timpul liber. Direcția deplasării conștiinței în timpul somnului și al veghei. Trezirea claraudiției. „Substanța fosfenică”.
i-Caseta: Curs complet (22 ore de curs în format mp3 cu exerciții de Dr. Lefebure).
Ref.: CC_MP3 (versiune de descărcat in mp3 format).
(replaces the Basic Training Course and the Advanced Training Course).

ATRENAMENT PENTRU EXERCIȚIILE
DE GÂNDIRE RITMATĂ

de 16 ore audio

pentru descărcare
în format mp3

Această serie de cursuri audio reprezintă continuarea logică a „Cursului Complet de Fosfenism al Doctorului LEFEBURE” Ref. CC.

Concepută de Daniel STIENNON, această serie de cursuri prezintă sub aspect practic exercițiile gândirii ritmate, de la exercițiile cele mai simple la antrenamentele cele mai puternice. Aceste cursuri reprezintă un mijloc de lucru având drept scop să vă ajute în ședințele dumneavoastră cotidiene.

Veți fi plăcut surprinși să constatați în ce măsură aceste cursuri ușurează practicarea exercițiilor. Beneficiați de asemenea de un profesor la domiciliu. Nu aveți decât să lăsați să decurgă înregistrarea și să practicați în același timp cu profesorul și grupa.

Notă: Atenție! Această serie de cursuri (antrenament intensiv) este fără explicații; ea interesează în mod special persoanele care au „Cursul Complet de Fosfenism al Dr. LEFEBURE. CC”.

CUPRINS (extrase):

 • N°1 și 2: Balansare laterală + oscilarea punctului de concentrare + mantra ILLI.
 • N°3: Balansare verticală. Balansare antero-posterioară.
 • N°4: Oscilarea în cruce a punctului de concentrare. Balansare în 8.
 • N°5: Rotirile. Centrifugarea gândirii.
 • N°6: Cele trei grupe de lucru.
 • N°7: Bi și Tri-concentrarea. Balansare în potcoavă.
 • N°8: Balansare și mantra OM.
 • N°9: Gândul la 6 cicli pe secundă. Mantra KI. Sfera pulsatorie.
 • N°10 la 13: Pneumofena. Antrenamentul respirațiilor.
 • N°14: Convergența oculară. Dedublare.
 • N°15: Meditație cosmică. Călătoria sufletului în Cosmos.
 • N°16: Meditația buricului. Exercițiul minunat.
i-Caseta: Curs complet (mai mult de 16 ore de exerciții în format mp3).
Ref.: CE_MP3 (versiune de descărcat in mp3 format).

CURS PRACTIC
DE DEDUBLARE ASTRALĂ

de 14 piste audio mp3
+ carte accesorie în pdf

PREGĂTIRE PENTRU
DEDUBLARE ASTRALĂ
sau
Explorarea Lumii Subiective


CARTEA ACCESORIE:

Fenomenele inițiatice se produc foarte rar în timpul antrenamentelor, dar survin la mai multe ore după antrenament și, uneori, chiar la mai multe zile. Nu trebuie deci să confundăm distracțiile senzoriale care produc, cu siguranță un moment plăcut, cu exercițiile inițiatice care conduc la adevărate experiențe interioare în afara ședințelor de antrenament, cel mai adesea noaptea, proiectând conștiința până în planurile cosmice. Fenomenele inițiatice merg mult dincolo de senzațiile care sunt dezvoltate de creația noastră personală.

Dedublarea nu este un fenomen rar. Ea a fost practicată din toate timpurile și se află în chiar inima tuturor inițierilor. Copiii cunosc bine aceste fenomene. Ei le trăiesc frecvent și încearcă să ni le împărtășească. Dar, în cea mai mare parte a timpului, noi nu-i ascultăm și îi certăm. Ei au totuși câteva ceva să ne învețe căci, fără să o știe, cunosc perfect mijloacele de a produce aceste stări minunate.

Școala Dr. LEFEBURE, puternică prin cunoașterea sa despre fenomenele psihice, vă furnizează ceea ce nu a fost niciodată dezvăluit despre Dedublare, o capacitate naturală accesibilă tuturor.

CURSUL AUDIO:

Școala Doctorului LEFEBURE a produs două cursuri complete dezvoltând teoria și exercițiile practice pentru a ajunge la diferite tipuri de dedublare, de la dedublarea mentală, astrală la manifestările dublului la distanță. Aceste cursuri, foarte detaliate, sunt concepute special pentru a face dedublarea accesibilă tuturor.

Exercițiile sunt progresive și fiecare dintre fazele practicii este analizată și studiată astfel încât să permită experimentatorului să trăiască experiențe la un nivel din ce în ce mai înalt și să aibă o judecată obiectivă asupra rezultatelor obținute prin tehnicile fosfenice.

Ref.: CDA_i (versiune de descărcat in mp3 format).

DEZVOLTAREA
VIZIUNII

CURS ȘI EXERCIȚII
PRACTICE
de 22 de lecții și mai mult de 56 de exerciții practice diferite.

pentru descărcare
în format mp3 (83 piste)

PREGĂTIRE PENTRU VIZIUNE

Ce este viziunea și poate fi ea dezvoltată? Este adevărat că anumite persoane au capacitatea de a percepe, dincolo de timp și spațiu, evenimente care se dovedesc exacte?

Cercetările Doctorului LEFEBURE au arătat că acest fenomen există pur și simplu și că persoanele dotate cu aceste capacități spun că ele s-au dezvoltat de la sine, căci ele nu au efectuat niciun demers în acest sens. Invers, cei care caută să-și dezvolte aceste aptitudini nu obțin niciun rezultat. Aceasta arată că lipsește o cheie pentru a înțelege natura viziunii și a o putea utiliza.

Această cheie ar permite punerea bazelor unei adevărate dezvoltări conștiente și metodice a fenomenelor de viziune. Mai mult, este de remarcat că persoanele înzestrate cu viziune atribuie capacitățile lor unui cu totul alt lucru decât cel care le-a permis cu adevărat să le dezvolte. Neposedând cunoștințele necesare, ele nu au știut să analizeze circumstanțele și condițiile acestei dezvoltări.

Întrebând vizionarii, Doctorul LEFEBURE și-a dat seama că anumite elemente revin sistematic.

Acest curs audio vă propune un studiu care, plecând de la experiențele de bază, are ambiția să vă conducă spre cele mai puternice fenomene de viziune.

 • Pregătire completă pentru viziune
 • Exerciții de dezvoltare a viziunii
 • Exerciții pentru dezvoltarea clarviziunii și claraudiției
 • Exerciții pentru obținerea contactelor mediumice
 • Exerciții pentru dezvoltarea viziunii interioare
 • Diferitele moduri de viziune
 • Lucrul cu Chakrele sau centrii energetici
 • Trinitățile spirituale
 • Pregătire pentru percepția aurelor și interpretarea lor
i-Caseta: Curs complet audio în format mp3
Ref.: CVO_MP3 (versiune de descărcat in mp3 format).Coloană sonoră
a casetelor ref.: CE et CVO

Ref.: CG1_MP3Special pentru
Alternofon

Ref.: CG2_MP3

 Notă cu privire la i _Caseta în mp3 de descărcat: După ce ați plătit, este suficient să intrați în „SPAȚIUL MEU”, să introduceți codurile pe care le-ați primit prin email și să descărcați foarte simplu fișierele audio pe hard disk.

Puteți, bineînțeles, să le ascultați pe calculatorul dumneavoastră, să le inscripționați pe un CD sau să le transferați pe un cititor mp3, stil iPOD.