FONDATORUL

Doctorul Francis LEFEBURE
17 septembrie 1916 - 19 martie 1988)
Viaţa şi opera sa
Fost extern al Spitalelor din Paris.
Fost medic al Serviciului de Sănătate şcolară.
Fost profesor de Ştiinţe şi de Matematică.
Medalia de Aur şi Premiul concursului Lepine, 1963.
Medalia de argint a concursului Lepine, 1964.
Medalia de Aur a Salonului Internaţional al Inventatorilot,1964.
Medalia de Vermeil a Salonului Internaţional al Inventatorilot,1967.
Medalia de arginta Salonului Mondial al Inventatorilor de la Bruxelles,
în 1975 pentru metoda „Mixajului Fosfenic în pedagogie”.

vezi Diplomele

vezi: Francis-Lefebure.com (diaporamă)

Doctorul Francis LEFEBURE s-a născut la 17 septembrie 1916 la Paris, în arondismentul 14. Mama sa, Claire de SAINT-RÉMY, pictoriţă şi poetă, a avut momentul său de celebritate. Tatăl său, avocat, conducea o revistă de drept termal şi turistic.

Îşi finalizează studiile secundare în liceul Franţei care a dat cele mai multe celebrităţi, liceul Louis le Grand, şi a păstrat întotdeauna o mare admiraţie pentru profesorii de Ştiinţe pe care i-a avut.

La 17 ani termină P.C.N. (Fizică, Chimie, Ştiinţe ale Naturii), care era atunci anul pregătitor pentru medicină. El termină printre primii din mai multe sute de studenţi, cu toate că era cel mai tânăr.

Simultan cu studiile sale clasice, el studia, de la vârsta de 13 ani, metodele de dezvoltare personală, ca şi tratatele de yoga şi de ştiinţe spirituale ale epocii. Aceasta a fost posibil pentru că el are atunci foarte marea şansă de a locui în inima cartierului latin unde se găseau singurele librării specializate în epocă în acest domeniu. Această căutare precoce i-a fost extraordinar uşurată de mama sa care, cunoscându-i interesul pentru aceste subiecte, aduna pentru el cele mai bune cărţi în domeniu. Astfel, de la 15 ani, el a studiat cu pasiune întreaga operă a filozofului Rudolf STEINER, fondatorul antropozofiei. Se va îndepărta de acesta, mult mai târziu, ca urmare a descoperirilor sale despre fosfene.

Şi-a început studiile medicale la 18 ani, interesându-se mai ales de anatomie, histologie, fiziologie, fizica medicală, la care obţine note maxime dar, ca şi DARWIN, nu a fost niciodată atras de patologie şi clinică, suportând, din motive familiale, ceea ce considera o abatere din drum. Astfel el a fost extern al Spitalelor din Paris, alegând aici servicii de neurologie şi psihiatrie infantilă.

În iunie 1934 îl întâlneşte pe cel care a fost maestrul său într-un anumit sens: Artheme GALIP, diplomat ucrainean, fiul ultimului guvernator al Bucovinei, înaintea anexării sale la U.R.S.S. După aceasta, GALIP avea să se refugieze în Franţa. Înainte el a locuit într-un templu zoroastrian. Acest maestru avea puterea de a transmite viziuni prin poziţionarea (aşezarea) mâinilor, dar nu deţinea nicio învăţătură orală demnă de acest nume. Exista o contradicţie între acest dar şi exerciţiile pe care le învăţa, unele foarte nocive , altele pură pierdere de timp.

GALIP a dispărut în America de Sud, în aşa fel încât, continuându-şi studiile de medicină, Doctorul LEFEBURE a rămas singur pentru a încerca să descâlcească efectele contrare ale aşezării mâinilor maestrului său, exerciţii pe care acesta i le arătase. Pentru a face asta, el şi-a susţinut teza de medicină, în 1942, la Alger, asupra exerciţiilor respiratorii din Yoga: Respiraţia ritmică şi concentrarea mentală. A fost, în final, mobilizat în 1939 ca medic auxiliar, apoi medic locotenent.

A folosit lungii ani de mobilizare pentru a reflecta asupra a tot ceea ce învăţase anterior. De la aceste meditaţii sub drapele, a plecat mai târziu cartea sa Omologiile, analogiile microcosmosului şi macrocosmosului, pe care o consideră cea mai bună operă a sa din punct de vedere intelectual.

Este fundamental o dezvoltarea a teoriei simetriei. Arătăm că, foarte recent, ştiinţa oficială, cu studiul „Fractalilor” şi „Omotetia internă”, a pornit pe acelaşi drum…mai mult de patruzeci de ani după.

Demobilizat, a dorit să-şi urmeze vocaţia şi a început o licenţă în Ştiinţe Naturale, apoi a predat ştiinţele. Dar, căsătorindu-se, a trebuit să ocupe o poziţie medicală: medic de igienă şcolară. Nu a renunţat la cercetările sale şi a creat asociaţia „Omosofia” (înţelepciunea similitudinilor), formând primele grupe de studiu al tehnicilor iniţiatice, în 1945.

În timp ce îşi creştea cei trei copii, şi-a folosit timpul liber pentru a scrie „Puterea Creştinismului” pentru a arăta că Creştinismul a fost construit pe exerciţii care ulterior au fost eliminate şi de asemenea că non-violenţa este cea mai bună metodă de luptă. Aceasta a fost perioada în care în Experienţe iniţiatice a făcut cunoscute efectele pe care le produsese asupra sa aşezarea mâinilor lui GALIP şi experienţele de dedublare la care a condus metoda sa (publicată în Omologii).

În 1959, întâlnirea sa cu magul indonezian Pak SUBUH a fost decisivă căci a vrut să compare exerciţiile acestuia din urmă cu cele ale primului său maestru. Cum nu putea folosi electroencefalograma, care cere repausul muscular, a avut ideea de a cerceta acţiunea acestor variante ale aceluiaşi exerciţiu asupra unei fosfene. Astfel a descoperit primul fenomen fosfenic care nu fusese niciodată semnalat înaintea lui: antrenarea fosfenei prin mişcarea de două secunde a capului, dar şi fixitatea sa în cazul mişcării rapide a capului sau, gradul mai scăzut de antrenare, în cazul mişcării lente.

Dr. LEFEBURE primind medalia premiului concursului la
salonul Internaţional al Inventatorilor de la Fontainebleau în 1967.

Acest lucru l-a determinat să studieze ceea ce se întâmplă cu două fosfene. Metoda de explorare a creierului prin ritmurile fosfenelor duble s-a dovedit de o valoare şi o utilitate practică extraordinare. De aici cartea care poartă acest titlu, redactată înainte de toate sub formă de raport şi transmisă, în primăvara lui 1960, Serviciului de Sănătate şcolară din care Doctorul LEFEBURE făcea atunci parte. Această lucrare descrie diferite ritmuri şi fenomene cerebrale necunoscute până atunci, care deveneau posibil de observat datorită Cervoscopului, aparat pentru care Doctorul a primit Medalia de Argint a Concursului Lepine, în 1964.
A adus în atenţie astfel ceea ce descoperise. Descoperirea sa i-a permis să pună la punct înainte de toate Sincrofonul care devine mai apoi Alternofon, aparat de activare cerebrală, descrisă atunci: „Activare a creierului prin audiţie alternativă”. A primit Medalia de Aur şi premiul Concursului Lepine în 1963 şi Medalia de Aur la Salonul Internaţional al Inventatorilor de la Bruxelles, în 1964, pentru acţiunea aparatului de audiţie alternativă (Alternofon) asupra creierului.

 
Examen cervoscopic efectuat de Dr. LEFEBURE

În 1963, a avut ideea să studieze ce se întâmpla dacă se străduia să se gândească la un subiect precis în prezenţa fosfenei. Aceasta a fost la originea principiului „Mixajului Fosfenic”, metodă permiţând obţinerea dezvoltării eficace a memoriei, inteligenţei, simţului iniţiativei, intuiţiei artistice, creativităţii, prin amestecul gândurilor cu fosfenele. În noiembrie 1975, Salonul Mondial al Inventatorilor de la Bruxelles i-a decernat Doctorului LEFEBURE Medalia de Argint pentru metoda „Mixajului Fosfenic în Pedagogie” care, în 2004, este la a şaisprezecea sa ediţie şi la 58 de mii de exemplare.

Sincroscopul

Foarte repede, metoda s-a dovedit de o fecunditate extraordinară, ea fiind remarcabil de uşor de aplicat. În consecinţă, el şi-a dedicat toate forţele perfecţionării acestei tehnici, divulgării ei, apoi asupra extinderii sale la celelalte organe de simţ.

Fiecare dintre cititorii săi care îi făceau cunoscute rezultatele aplicaţiei devenea astfel un colaborator (al cărui nume este întotdeauna citat, cu excepţia cazului când refuză), pe lângă faptul descoperit. Astfel, în douăzeci şi nouă de ani de muncă el a reuşit să acumuleze o documentaţie considerabilă şi absolut unică în lume.

Acumularea acestei documentaţii permite punerea în evidenţă a rolului pe care Fosfenismul l-a jucat întotdeauna în geneza tuturor religiilor, de unde cartea Fosfenismul şi originea religiilor („Dezvoltarea clarviziunii prin Fosfenism”).

În această perioadă el a rezolvat marea enigmă din tinereţe: de unde provenea ciudata putere pe care maestrul său Galip o avea în aşezarea mâinilor? Într-adevăr, fosfenele s-au dovedit posesoarele unei mari uşurinţe de transmitere telepatică. Ori, regiunile zoroastriene erau singurele din lume unde petrolul curgea în subteran, ca surse, până la era industrială. Astfel, din zorii preistoriei, o tulpină umană a beneficiat de mari facilităţi materiale pentru a întreţine focuri foarte puternice, permanente fără detaliul mecanismului: a gândi fixând o flacără puternică; adică a practica Fosfenismul fără a şti asta. Din această cauză se crede că există în aceste regiuni indivizi posedând o ştiinţă secretă, în timp ce este vorba doar de daruri particulare provocate de Mixajul Fosfenic practicat instinctiv, datorită căruia forţa s-a acumulat în anumite linii de-a lungul a sute de mii de ani.

Mai târziu, extinderea principiului Mixajului Fosfenic la respiraţie l-a făcut să scrie Pneumofena, sau respiraţia care deschide porţile către dincolo.

Aceeaşi extindere la simţul perceperii mişcării l-a condus la conceperea cărţii De la morişca de rugăciune la dinamul spiritual sau maşina pentru ascensiunea Kundalini. Această carte pune într-o nouă lumină, pe baze experimentale, tradiţiile ezoterice orientale. Ea a fost urmată, în 1988, de volumul II care descrie noile aplicaţii ale Giroscopului. Doctorul LEFEBURE considera că «Prin fosfenă şi diversele moduri de utilizare a Giroscopului, o breşă se deschide în „ezoterism” . Fenomenele zise iniţiatice sunt puse definitiv la dispoziţia tuturor. Forţa eliberată este precum o lavă arzătoare care se va deversa din ce în ce mai mult asupra umanităţii».

Meeting Daniel Stiennon was a deciding factor for the diffusion of Phosphenism. He created an association and then, very quickly a company that is now present all over the world.

Întâlnirea sa cu Daniel STIENNON a fost hotărâtoare pentru răspândirea Fosfenismului. Acesta a creat o asociaţie apoi, foarte rapid o societate a cărei strălucire se întinde în prezent în întreaga lume
Opera Doctorului LEFEBURE este comparabilă cu cea a celor mai mari cercetători. De mai bine de 30 de ani de când Doctorul Lefebure s-a implicat în conferinţe şi seminare în lumea întreagă, anumite cărţi ajungând să fie traduse în numeroase limbi, se poate spune că, din 1945, el a influenţat toţi cercetătorii din acea perioadă până acum. Doamna Alexandra DAVID-NEIL studiase, de exemplu, cartea de boltă a Fosfenismului, Omologiile şi îl cunoştea pe Doctorul LEFEBURE. Bineînţeles, mulţi s-au inspirat din lucrările sale, fără a face vreodată referire la Doctorul LEFEBURE, contrar acestuia, care îşi cita mereu sursele.

Un atât de scurt rezumat evident nu permite întrezărirea evenimentelor unei vieţi întregi dedicată cercetării, întâlnirile, decepţiile, bucuriile, fericirile şi nefericirile. Doctorul LEFEBURE era înainte de toate un cercetător, un om adevărat; un om ieşit din comun, un inovator a cărui operă, absolut originală, va servi drept bază pentru numeroase alte descoperiri în domeniul spiritului, căci el a construit o punte solidă între fiziologia cerebrală şi tehnicile iniţiatice. Astfel este autorul a 30 de lucrări dintre care douăzeci despre Fosfenism şi aplicaţiile sale şi inventatorul a 5 aparate pentru activarea cerebrală.

Din acest ansamblu de lucrări trebuie reţinută mai ales metoda Mixajului Fosfenic care, într-un viitor apropiat, va influenţa extrem de puternic mersul omenirii şi ceea ce a fost obiectul şi rezultatul unei întregi vieţi de cercetări: explicaţia ştiinţifică a originii religiilor.Câteva date ale istoriei Fosfenismului:
 • 1916: Doctorul Francis LEFEBURE s-a născut la 17 septembrie 1916, la Paris. El a decedat la 19 martie 1988 în Paris, strada Réaumur 75002, nr. 104.
 • 1945: Creează asociaţia „Omosofia: Înţelepciunea similitudinilor” pe care o va transforma la puţin timp în asociaţia „Fosfenism”.
 • 1959: Prima descoperire a Dr. LEFEBURE asupra fosfenelor şi prima carte explicând Fosfenismul.
 • 1960: Verificarea la CNRS, la laboratorul Institutului Naţional de Sport şi la spitalul Henri-Roussel a lucrărilor Dr. LEFEBURE.
 • 1963: Prima Medalie de Aur şi premiul Concursului Lepine.
 • 1967: Trimiterea de scrisori şi telegrame la Vatican şi Sfinţiei Sale Paul al VI-lea pentru a explica ce tocmai fusese descoperit ştiinţific despre „fenomenele” de la Fatima. După aceste revelaţii care l-au „tulburat” pe papă, Biserica nu mai vorbeşte despre „minunile solare” ca despre nestematele Bisericii catolice. Aceasta constituie o recunoaştere implicită a descoperirilor Dr. LEFEBURE.
 • 1967: Prima fotografie a fosfenelor realizată de M. Louis Cuttica. Ca urmare, mai mult de o sută de fotografii vor fi realizate.
 • 1969: Serviciile secrete ale mai multor ţări, printre care şi Franţa, se interesează de descoperirile Dr. LEFEBURE. Dar, având în vedere implicaţiile religioase care le depăşesc, cazul este clasificat „caz închis”.
 • 1974: Apariţia cărţii Fosfenism, o nouă explicaţie a originii religiilor.
 • 1975-1982: Ciclu de conferinţe (Germania, Marea Britanie, Portugalia, Africa, Reunion, Canada Franceză).
 • 1981: Prima întâlnire a lui Daniel STIENNON cu Dr. LEFEBURE.
 • 1981: După ce a descoperit funcţia „de rotaţie a creierului”, Dr. LEFEBURE creează Giroscopul.
 • 1986: Crearea de către Daniel STIENNON a Ediţiilor sarl Fosfenism.
 • 1987: Daniel STIENNON creates The School of Dr LEFEBURE, with Dr Lefebure as honorary president.
 • 1996: „Mixajul Fosfenic în pedagogie” se află la a patruzecea sa ediţie cu mai mult de 56.000 de exemplare vândute.
 • 1997: Intrarea Fosfenismului pe Internet în trei limbi (franceză, spaniolă, engleză).
 • 1999: Crearea unui Centru de Cercetare Fosfenologică în departamentul Gard (30).
 • 2002: E-books editions of Dr. Lefebure's books available on the Internet.
 • 2006: Publication of the first „PHOSPHENIC ENERGY UNIVERSE” magazine.
 • 2008: The main books by Dr LEFEBURE are translated into English, they are available in PDF format.
 • 2009: Production of animations on the website (pages „The Method”) to explain the practice of the exercises.
 • 2010: Creation of the site: the encyclopedia of the phosphenes (French).
 • 2011: Creation of the site: the encyclopedia of Phosphenism. (French).
  Launch of the first training courses by video-conference (French).