THE 3 COMMITTEES


COMITETUL SPECIALIȘTILOR: Comitetul specialiștilor reunește Profesorii. Ei sunt însărcinați cu pregătirea cursurilor.

COMITETUL REFERENȚILOR: Membrii Comitetului Referenților sunt însărcinați să verifice condițiile în care sunt realizate experiențele, ca și rezultatele obținute. Ei controlează protocolul de experimentare.

COMITETUL DE ETICĂ: Membrii Comitetului de etică, constituit din avocați, au misiunea să-și dea avizul cu privire la direcționarea morală a difuzării Fosfenismului. Ei au menirea să vegheze ca Fosfenismul să nu fie acaparat de o sectă sau oricare alt organism neconform cu etica Fosfenismului și cu legile în vigoare.

Învățăturile de tip inițiatic nu au niciodată ceva în comun cu dogme, doctrine și nici nu îndoctrinează. Ele nu se adresează niciodată maselor, ci mereu individului, căci individul singur poate să ia decizia căutării sale. El se responsabilizează atât cu privire la obiectivul pe care dorește să-l atingă cât și la mijloacele folosite pentru a-l obține.

În fond, individul care efectuează o astfel de căutare muncește mereu singur, deoarece lucrează asupra sa și nu poate fi zdruncinat de cunoștințe false dacă el păstrează neîncetat în spirit scopul pe care și l-a fixat. Rezultatele pe care le poate obține cu această stare de spirit sunt considerabile și depășesc mereu cadrul social. Totuși, numai practica este determinantă. Credința, prejudecata, poziția socială, nivelul de cultură nu sunt luate în considerare în dezvoltarea și progresia individului căci acest subiect de studiu nu aparține vieții sociale; nu este, de altfel, favorizat de organizarea societății, învățăturile inițiatice fiind totuși universale.